Återvinning i Stockholm

Vi transporterar ert avfall till återvinning

Återvinningstransporter

Återvinningsbegreppet är numera avsevärt mycket mer mångfacetterat än förr i tiden. Sverige har gått från att hantera grovsopor, skräp, trädgårdsavfall och liknande genom att helt enkelt dumpa det på tippar till att ha höga krav avseende noggrann hantering och transport till återvinningscentraler. Detta innebär att det i många fall är ett måste att köra denna sorts sopor till återvinningen om man på ett lagenligt, regelrätt och tillfredsställande sätt ska hantera det dem. I de flesta fall så hämtar inte heller de traditionella sophämtningsföretagen denna sorts sopor. För många personer har detta skapat en olycklig situation där de helt enkelt har någon möjlighet att på egen hand hantera grovsopor. I många fall är det inte heller realistiskt att man ska hyra ett släp endast för att transportera någon enstaka möbel eller annan otymplig pryl. Därför erbjuder vi våra kunder att köra sopor och hantera grovsopor på sådant sätt att de helt i enlighet med kommunala krav transporteras till rätt återvinningscentral. Detta har blivit särskilt viktigt i tider då sophanteringen hela tiden blir allt mer strikt till följd av lagstadgade miljökrav. I många fall finns det helt enkelt ingen annan möjlighet än att transportera sina sopor direkt till en återvinningscentral.

Återvinningstransporter

Genom att förena mångårig erfarenhet med rätt tillgång på material, verktyg och fordon så kan vi se till att alla era grovsopor transporteras till återvinningscentralen. Vid behov så ser vi även till att i förväg säkerställa tillräckligt transportutrymme för att hantera även de allra mest krävande och tunga uppdragen. Detta kan omfatta allt i från containerlösningar till att undvika samkörning. När det däremot handlar om mer vardagliga åtaganden så ser vi av miljöskäl till att i så stor utsträckning som möjligt samköra våra uppdrag och rutter. Genom att vara flexibla så kan vi i många fall se till att vi lever upp till era specifika och individuella förväntningar. Vi har erfarenhet av att hantera de flesta sorts sopor och kan utan problem ta hand om även de allra mest krävande uppdrag. När ni kontaktar oss så säkerställer vi alltid att prissättningen blir i enlighet med era förhoppningar, och att uppdraget motsvarar något som vi utan problem eller fördröjning kan genomföra.

Vi hanterar era grovsopor

Populärt val bland företagskunder och privatpersoner

Att anlita flyttfirma för smidig hantering av grovsopor är en typ av tjänst som numera är väldigt efterfrågad. Vi har fått erfara att behovet är stort bland både större företag och bland enskilda personer. Men för oss är det egentligen inte så viktigt vem det är som är i behov av transport. Vad vi värdesätter är att alla våra kunder upplever att de får valuta för pengarna, och att det förtroende som vi har fått förvaltas på bästa möjliga sätt. Då det är oerhört viktigt med gedigna rutiner så kan vi passa in våra transporttjänster i även det allra mest fullspäckade schemat. På så sätt kan vi bli en naturlig del av er rutinmässiga sophantering. Att tidsenligt, smidigt och på rätt sätt hantera era grovsopor är en av våra högsta prioriteter.

privatkunder